5

6

00:00 / 01:31
00:00 / 02:02

הדרכה קולית בעברית

בהגשת אילה רוכוורגר

1

2

3

4

00:00 / 01:01
00:00 / 01:44
00:00 / 02:19
00:00 / 02:19

מוזיאון חיפה לאמנות: שבתאי לוי 26, חיפה