top of page

ביצירה הבאה במשחק

יש משהו שקשור לחלומות…

*רמז - זה לא מופשט בכלל,

זה חפץ אמיתי

חפשו את הכיתובית של היצירה ובידקו -איפה נולדה האמנית?

bottom of page