top of page

את התמונה הזו צילם אפרים משה ליליין , הוא גם צילם את הרצל על המרפסת בבאזל וגם אותו צייר.

+

א.מ. ליליין | תלמוד תורה תימני, 1906 (שמונה דמויות) |  תשליל זכוכית, 9X12  | מתנת משפחת שוקן | אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

bottom of page