top of page
ואדי לוטם רקע מטופל.jpg

2

ג׳ונגל עירוני
עמיר בלבן | מנהל תחום טבע עירוני, החברה להגנת הטבע
00:00 / 03:29
ואדי לוטם רקע מטופל.jpg

3

האם אפשר
להרוג ואדי?
עמיר בלבן | מנהל תחום טבע עירוני, החברה להגנת הטבע
00:00 / 01:05
ואדי לוטם רקע מטופל.jpg

4

איזה ואדי נמצא בסכנה הגדולה ביותר וזקוק לעזרתנו?
ארז ארד | רכז שמירת טבע, מחוז חיפה, החברה להגנת הטבע
00:00 / 02:32

5

האם מגורים לצד הוואדי מבטיחים אוויר נקי יותר?
עמיר בלבן | מנהל תחום טבע עירוני, החברה להגנת הטבע
00:00 / 01:10

6

לתכנן את חיפה
אדר׳ וליד כרכבי | לשעבר ראש המחלקה לשימור מבנים ואתרים, עיריית חיפה
00:00 / 03:23

7

עתיד הוואדיות
ארז ארד | רכז שמירת טבע, מחוז חיפה, החברה להגנת הטבע
00:00 / 02:34
ואדי שיח רקע מטופל.jpg

10

הכרמליטים הראשונים
פרופ׳ יוסי בן ארצי
אוניברסיטת חיפה
00:00 / 02:23

11

מה צופן העתיד
לוואדי שיח?
אדר׳ וליד כרכבי | לשעבר ראש המחלקה לשימור מבנים ואתרים, עיריית חיפה
00:00 / 01:58
ואדי סאליב וניסנאס רקע מטופל.jpg

9

סיפורו של ואדי סאליב
אדר׳ וליד כרכבי | לשעבר ראש המחלקה לשימור מבנים ואתרים, עיריית חיפה
00:00 / 03:21
ואדי רושמיה רקע מטופל לאלה ליטביץ_edited.jpg

12

כבישים ומפלים
בוואדי רושמייה
ארז ארד | רכז שמירת טבע, מחוז חיפה, החברה להגנת הטבע
00:00 / 03:28
ואדי רושמיה רקע מטופל_edited.jpg

13

חיפה במאה ה-17
פרופ׳ יוסי בן ארצי
 אוניברסיטת חיפה
00:00 / 03:17

14

חורים שחורים
בוואדי רושמייה
אדר׳ איתן מן | חוקר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,
הטכניון, חיפה
00:00 / 03:08

 1

השאלות שמרחפות
על פני הואדי
הדרכה קולית בהגשת מומחים
ד"ר דן הנדל | אוצר התערוכה
00:00 / 01:20
bottom of page